01/22/2010

Bungakah itu?
Sebab ia senantiasa mekar.
Lenterakah itu?
Sebab ia senantiasa bersinar terang.

Bukan!
Ia bukanlah bunga atau pun lentera.
Sebab ia lebih dari sekedar bunga dan lentera.
Ia lebih mekar.
Ia lebih harum.
Dan ia lebih dari terang.

Bahkan cahayanya akan selalu ada.
Ialah sosok seorang wanita yang mulia.
Wanita yang tegar!
Wanita yang tulus dan halus.
Dia lah ibu!

0 Komentar